Start nieuwe ICC-cursus in november

02 okt 2017

In mei zwaaiden we ze uit: vier nieuwe enthousiaste ICC’ers die, na de cursus bij Bureau Babel, de kunst- en cultuureducatie op hun scholen gaan stimuleren. Hun navolgers staan al klaar: in november start een nieuwe ICC-Cursus bij Bureau Babel. Een nieuwe kans om in acht bijeenkomsten te worden opgeleid tot gekwalificeerde Interne Coördinator Cultuureducatie. 

De landelijke ICC-Cursus heeft diverse doelen. Je leert er cultuureducatie in het onderwijs te implementeren en zo een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het kind. Je ontdekt er hoe je keuzes maakt bij de ontwikkeling van cultuureducatie. En hoe je deze weer vertaalt naar een eigen cultuurbeleidsplan en cultureel actieplan. Bij de ICC-Cursus van Bureau Babel leren we je bovendien de doorlopende leerlijn cultuureducatie te borgen, met gebruik van de Culturele Ladekast.

De ICC-cursusbijeenkomsten zijn op maandag 6 en 20 november, 11 december, 15 en 29 januari, 26 februari, 26 maart en 15 mei van 15.45 to 18.00 uur (inloop met koffie en thee vanaf 15.30 uur) op diverse locaties in Den Bosch.

Interesse? Opgeven kan bij Willemijn: willemijn@bureaubabel.nl

Babelnet is het netwerk van de Bossche scholen, culturele instellingen en Bureau Babel

Door Babelnet krijgen (en houden) scholen beter zicht op het culturele aanbod in de stad en blijven de instellingen op de hoogte van de specifieke wensen in het onderwijs.

nieuwsfilters