Babelnet is het netwerk van Bureau Babel, Bossche scholen en culturele instellingen
Dit Bossche kunst- en cultuureducatie netwerk ontmoet elkaar op vijf verschillende netwerkbijeenkomsten door het jaar. Door Babelnet krijgen (en houden) scholen beter zicht op het culturele aanbod in de stad en blijven de instellingen op de hoogte van de specifieke wensen in het onderwijs.
lees meer over Babelnet
cultuur aanbieders
primair onderwijs
voortgezet onderwijs
Cultuurmarkt: 15 mei 2018
cultuur aanbieders
primair onderwijs
voortgezet onderwijs
Babelnet kalender 2017-2018
Nieuwsbrieven