Bureau Babel
Bureau Babel
Bureau Babel
Bureau Babel
Bureau Babel
Bureau Babel

Bureau Babel is het stedelijk bureau voor cultuureducatie in 's-Hertogenboschimage by WebDog

ICC-cursus 2016-2017


Bent je leerkracht en benieuwd naar de mogelijkheden van cultuureducatie op jouw school?

De cursus Interne Cultuurcoördinator (icc) biedt praktische handvatten, vaardigheden en inhoudelijke kennis om cultuuronderwijs op jouw school optimaal vorm te geven, te stimuleren en te behouden. De cultuurcoördinator schrijft een cultuurbeleidsplan en voert dat met zijn collega’s uit.

De icc-cursus 2016-2017 wordt gegeven op de volgende maandagmiddagen, van 15.30 uur tot 18.00 uur: 7 november, 28 november 2016
16 januari, 6 februari, 6 maart, 27 maart, 10 april, 8 mei, 22 mei 2017.
Kijk hier voor meer informatie.

Belangstelling of vragen?
Neem contact op met Jane van de Lest

Bent je leerkracht en benieuwd naar de mogelijkheden van cultuureducatie op jouw school? De cursus Interne Cultuurcoördinator (icc) biedt praktische handvatten, vaardigheden en inhoudelijke kennis om cultuuronderwijs op jouw school optimaal vorm te geven, te stimuleren en te behouden. De cultuurcoördinator schrijft een cultuurbeleidsplan en voert d...

filmpje Culturele Ladekast - digitaal!


Culturele Ladekast - digitaal! from Bureau Babel on Vimeo.

 

Culturele Ladekast - digitaal! from Bureau Babel on Vimeo .

image by WebDog

Richtlijnen voor regeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2017-2020 bekend


Ook in de periode 2017-2020 blijft het Fonds voor Cultuurparticipatie investeren in goed cultuuronderwijs. De subsidieregeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2017-2020 in het primair onderwijs richt zich op een verdieping van wat in 2013-2016 is gerealiseerd én op het vergroten van het aantal deelnemende scholen.
De volledige subsidieregeling is nu te downloaden op de site van het Fonds voor Cultuurparticipatie. Aanvragen kunnen worden ingediend tussen 15 augustus en 17 oktober 2016.

Kansen voor ieder kind

Ieder kind moet de kans krijgen zijn of haar creativiteit optimaal te ontwikkelen. Het onderwijs is de plek bij uitstek om kinderen met cultuur te bereiken. Dat lukt als het (mee)maken van cultuur een vanzelfsprekend onderdeel is van de leeromgeving van jonge kinderen. Met het programma Cultuureducatie met Kwaliteit zet het Fonds, samen met overheden, LKCA, culturele instellingen en scholen, in op een stevige basis voor cultuureducatie in het onderwijs. Een belangrijk onderdeel van dit programma is de Deelregeling Cultuureducatie met Kwaliteit in het PO 2017-2020.

Samen met lokale en regionale overheden

Om cultuuronderwijs een stevige basis te geven werkt het Fonds samen met regionale en lokale overheden. Per jaar is door deze samenwerking 20 miljoen euro beschikbaar voor cultuuronderwijs. Het Fonds investeert de komende vier jaar 10 miljoen euro per jaar. Gemeenten en provincies matchen dit bedrag. Deze gemeenten en provincies hebben samen met OCW een intentieverklaring ondertekend, waarin zij de deelname aan de regeling vastleggen.

Aanvragen
De aanvraag wordt gedaan door een penvoerder. Dit is een culturele instelling die door de gemeente of provincie wordt aangewezen om een plan in te dienen. Voor de lopende regeling 2013-2016 was dat Bureau Babel en ook voor de komende aanvraag voor 2017-2020 zal Babel deze taak op zich nemen. De penvoerder doet een aanvraag voor vier jaar en werkt altijd samen met andere culturele instellingen, scholen, pabo’s en kunstvakonderwijs.

Meer informatie over de regeling

Benieuwd naar de mogelijkheden voor jouw school? Neem contact op met Jane van de Lest van Bureau Babel.

Ook in de periode 2017-2020 blijft het Fonds voor Cultuurparticipatie investeren in goed cultuuronderwijs. De subsidieregeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2017-2020 in het primair onderwijs richt zich op een verdieping van wat in 2013-2016 is gerealiseerd én op het vergroten van het aantal deelnemende scholen. De volledige subsidieregeling is nu ...

image by WebDog

IMPULS MUZIEKONDERWIJS GEHONOREERD


Hoe organiseer je nou meer en structureler muziekles op school? Hoe vergroot je (daarvoor) de muzikale kennis en deskundigheid van de leerkracht? En hoe betrek je lokale popbands, brassbands en harmonieën bij je muzieklessen?

Om dat uit te zoeken én te ontwikkelen, vroeg vakleerkracht muziek Reinou Vogel een driejarige Impuls Muziekonderwijs-subsidie aan bij het Fonds voor Cultuurparticipatie, voor de ATO-scholen Aquamarijn, Merlijn en De Ontdekking. Reinou’s aanvraag werd gehonoreerd, ze kan aan de slag. En ook de aanvraag van ‘t Wikveld werd gehonoreerd.

Geen aanvraag gedaan? Geen nood, ook volgend jaar kun je weer een subsidieverzoek indienen om het muziekonderwijs op je school beter te verankeren. Op 2 oktober 2016 gaat de regeling open voor de tweede ronde, je leest er hier alles over. In verband met het grote animo raden we je aan om de vinger op tijd aan de knop te hebben.

Hoe organiseer je nou meer en structureler muziekles op school? Hoe vergroot je (daarvoor) de muzikale kennis en deskundigheid van de leerkracht? En hoe betrek je lokale popbands, brassbands en harmonieën bij je muzieklessen? Om dat uit te zoeken én te ontwikkelen, vroeg vakleerkracht muziek Reinou Vogel een driejarige Impuls Muziekonderwijs-subsid...

image by WebDog

Recensies & reportages Babelredactie


Bureau Babel heeft een eigen redactie: Ymke, Merel, Nienke en Liza van het Stedelijk Gymnasium duiken voor Bureau Babel in het culturele leven van Den Bosch. De jongeren schrijven recensies en maken reportages – over theatervoorstellingen tot exposities, literatuur tot architectuur.

Kijk bij EN MEER voor de recensies en de intro-filmpjes van de redactieleden.
Volg ze ook op Facebook en Instagram!

Bureau Babel heeft een eigen redactie: Ymke, Merel, Nienke en Liza van het Stedelijk Gymnasium duiken voor Bureau Babel in het culturele leven van Den Bosch. De jongeren schrijven recensies en maken reportages – over theatervoorstellingen tot exposities, literatuur tot architectuur. Kijk bij EN MEER voor de recensies en de intro-filmpjes van de red...